Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

30 lat Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddziału w Cieszynie

30 lat Towarzystwa Polsko Austriackiego Oddziału w Cieszynie

 

W roku 1988 20 stycznia zapoczątkowano utworzenie TPA, a formalnie 9 listopada tegoż roku w Filii Uniwersytetu Ślaskiego z inicjatywy prof.dr.hab. Wojciecha Kojsa założono organizację społeczno- kulturalną upowszechniającą wiedzę o Austrii,także w aspekcie życia naukowego,  w tym polsko -austriackich związków literackich. Nadto jednym z istotnych celów powstałego Towarzystwa było zaprezentowanie wysiłków twórczych wiedeńskiej Polonii. Cieszyńskie TPA podporządkowane początkowo Oddziałowi TPA w Bielsku Białej.W praktyce było autonomiczne. Zrzeszało początkowo 2o członków. W roku 1998 liczba członków wynosiła 60 osób.Prócz pracowników uczelni byli to przedstawiciele różnych środowisk społecznych miasta i okolicznych miejscowości jak Ustroń i Wisła.

Od zarania Zarządem Towarzystwa kierował śp. prof. dr hab. Edward Rosner, znawca literatury austriackiej. Po śmierci profesora stery przejął Pan Roman Kozubski, następnie Grzegorz Chromik z Czechowic Dziedzic. W roku 2003 Prezesem Zarządu Oddziału została Maria Gawlas, animator i działacz kultury, członek TPA od 1988 roku. TPA inicjowało wiele przedsięwzięć natury stricte artystycznej: wieczory poetyckie, wieczory muzyki wiedeńskiej, spotkania z Cieszyńskim Towarzystwem Muzycznym, z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, organizacja wystaw z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury. Podjęto także współpracę z Towarzystwem Polsko Francuskim z uwagi na długoletnie sekretarzowanie Marii Gawlas i wspólne wyprawy do Francji oraz Austrii, szczególnie Wiedeń, Salzburg i Graz. Obecnie działalność Oddziału to cykliczne spotkania,na których porusza się aktualne informacje i wydarzenia kulturalne z Wiednia oraz wrażenia z koncertów muzycznych.

Dlatego tez Jubileusz 30 lecia powstania Oddziału TPA w Cieszynie uświetniony zostanie Jubileuszem 120 -lecia urodzin Wiktora Ullmanna pianisty,kompozytora i dyrygenta urodzonego 1 stycznia 1898 r w Cieszynie,a wykształconego w Wiedniu, działającego w Pradze, Genewie i Terezinie, który zginął 18 października 1944 r. w Auschwitz Birkenau mając zaledwie 46 lat.Posiadał ogromny dorobek muzyczny, skomponowany nawet w obozie.100 Rocznica powstania Demokratycznego Państwa Austrii obliguje do podtrzymania przez TPA dorobku kulturalnego urodzonego w Cieszynie twórcy i propagowanie kultury Austrii.