Wybierz język:   
 • Wersja polska
 • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Aktualne wskazówki

Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) w wielu krajach wprowadzane są liczne ograniczenia w ruchu lotniczym i lądowym, dlatego też Ministerstwo Spraw Zagranicznych Austrii odradza w obecnej sytuacji wszelkich podróży.

Aktualne wskazówki postępowania w związku z pandemią COVID-19

1) Obywatele Austrii po wjeździe do Austrii drogą lotniczą (spoza strefy Schengen lub z państw strefy Schengen) są zobowiązani do natychmiastowego rozpoczęcia 14-dniowej domowej kwarantanny pod własnym nadzorem, potwierdzając to własnym podpisem.
To samo dotyczy obcokrajowców, którzy przyjechali do Austrii na podstawie:

 • wizy typu D wydanej przez Austrię, lub
 • zezwolenia na pobyt, lub
 • dokumentów, nadających uprawnienia do przebywania w Austrii na mocy Ustawy ds. Cudzoziemców, Ustawy o Osiedleniu się i Prawa na Pobyt lub Ustawy o Azylu z 2005 r.

Obywatele innych krajów UE i EOG, a także Szwajcarii mają prawo przebywać w Austrii przez 90 dni zgodnie z Ustawą ds. Cudzoziemców.
Obowiązek kwarantanny domowej nie stosuje się, jeżeli jest zapewniony natychmiastowy wyjazd.

Obywatelom państw trzecich, którzy nie należą do wyżej wymienionych grup, zakazuje się wjazdu do Austrii drogą lotniczą spoza strefy Schengen. Wyjątkami są:

 • członkowie personelu misji dyplomatycznych,
 • pracownicy organizacji międzynarodowych, jak również
 • członkowie ich rodzin, mieszkające z nimi w tym samym gospodarstwie domowym,
 • zespół misji humanitarnej,
 • pracownicy służby zdrowia i opieki,
 • pasażerowie tranzytowi, a także osoby, pracujące w transporcie towarowym.

2) Innym cudzoziemcom, którzy nie należą do wyżej wymienionych grup osób, może być dozwolony wjazd do Austrii drogą lotniczą (spoza strefy Schengen i z państw strefy Schengen) tylko w przypadku, przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w języku niemieckim lub angielskim potwierdzającego, wynik negatywny testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (nie starszy niż 4 dni).
W przypadku braku możliwości przestawienia ww. dokumentu podczas wjazdu, osoby muszą zostać poddane kwarantannie na 14 dni w wyznaczonym miejscu, którego nie będą mogli opuszczać przez ten okres. Obowiązek kwarantanny nie stosuje się, jeżeli jest zapewniony natychmiastowy wyjazd (np. obywatel Słowacji ląduje na lotnisku w Wiedniu i natychmiast jedzie na Słowację).

3) Dane rozporządzenie nie ma zastosowania do załogi lotów pasażerskich i towarowych, lotów ratunkowych, lotów pogotowia ratunkowego, lotów repatriacyjnych lub lotów transferowych. W tych przypadkach obowiązują przepisy Federalnego Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia, Pielęgniarstwa i Ochrony Konsumentów dotyczące kontroli przy wjeździe.


Szczegółowe informacje na temat sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19 w Austrii publikowane są na stronie austriackiego Ministerstwa Zdrowia. Pomocne informacje znajdują się też na stronie Światowej Organizacji Zdrowia WHO (mapa WHO: zasięg koronawirusa COVID-19).