Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Austria koordynatorem międzynarodowego Listu Poparcia dla Warszawskiej Parady Równości 2017

Austria koordynatorem międzynarodowego Listu Poparcia dla Warszawskiej Parady Równości 2017

Ambasador Austrii w Polsce, dr Thomas M. Buchsbaum, w imieniu wszystkich 46 sygnatariuszy: ambasadorów oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych, dnia 30 Maja 2017 przekazał Prezesce tegorocznej warszawskiej Parady Równości, Julii Maciosze, Otwarty List Poparcia. List, który w tym roku koordynowany był przez Ambasadę Austrii w Polsce. 


Z okazji tegorocznej Warszawskiej Parady Równości znacząca liczba zagranicznych ambasad w Warszawie oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych wyrazili swoje wsparcie dla

„starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami.” 


Pod listem znalazły się podpisy ambasadorów z krajów całego świata: od Brazylii po Japonię, od Kanady po Nową Zelandię, od Finlandii po Republikę Południowej Afryki, od Irlandii po Albanię, Ukrainę i Izrael - w sumie przedstawiciele ponad dwóch trzecich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeszcze nigdy dotychczas list tego typu nie uzyskał w Polsce tak szerokiego międzynarodowego poparcia sygnaratiuszy. 


W liście otwartym do organizatorów - który objemuje również podobne wydarzenia w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, sygnatariusze opowiadają się za wspólną pracą

„na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji”, w celu zagwarantowania „ochrony wszystkich obywateli przed przemocą i dyskryminacją” oraz „zapewnienia im równych szans (…) Prawa osób LGBTI są uniwersalnymi prawami człowieka i każdy powinien ich bronić.” 


46 ambasadorów oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych

"Wyrażaja uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyznaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową.(...) Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz tolerancji i akceptacji."

Szczególną troską i uwagą powinny być opatrzone takie dzieny jak: nauczanie, zdrowie, życie społeczne, narodowość, Sektor publiczny oraz dokumenty państwowe.