Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

IV Spotkanie Konsulów Generalnych i Honorowych

IV Spotkanie Konsulów Generalnych i Honorowych

Rok 2018 jest wyjątkowy dla Polski nie tylko ze względu na obchody setnej rocznicy uzyskania niepodległości, ale również ze względu na liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze o randze globalnej, które w sposób znaczący zmieniają jej oblicze na arenie międzynarodowej. To także rok możliwości dla regionu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, a więc również jej stolicy, Katowic. Mowa tu rzecz jasna o zbliżającym się nieuchronnie Szczycie Klimatycznym ONZ COP24, który odbędzie się w katowickiej Strefie Kultury 3-14 grudnia br. Szacuje się, iż w CO24 udział weźmie około 23 tysięcy osób, w tym delegaci z 200 państw, reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Głównym celem konferencji jest przyjęcie porozumienia paryskiego na podstawie ustaleń COP23 z Bonn i kolejno wdrożenie postanowień efektywnej polityki klimatycznej w życie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacji Szczytu Klimatycznego, stojącym przed Katowicami, ale również całą Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach postanowiła o zorganizowaniu wyjątkowej konferencji, dając możliwość na podjęcie kluczowych rozmów zainteresowanym przedstawicielom środowiska międzynarodowego oraz regionalnego.

12 lutego po raz czwarty odbyło się Spotkanie Konsulów Generalnych i Honorowych podejmujących działalność na południu Polski. Tematem wiodącym rozmów były szanse i zagrożenia wynikające z organizacji COP24, a także ustalenie wspólnej strategi współpracy na rzecz rozwoju regionu.

Postanowiono o potrzebie pogłębiania międzynarodowych relacji biznesowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw dzięki wsparciu konsulatów oraz instytucji odpowiadających za transgraniczne kontakty biznesowe.

Istotnym tematem rozmów stał się VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który jako znaczące wydarzenie w regionie, stanowi wyjątkową platformę dialogu międzynarodowego, będąc doskonałą przestrzenią wymiany dobrych praktyk i poglądów związanych także z tematyką biotechnologii, sytuacją klimatyczną i ekologiczną mająca bezpośredni wpływ na kształtowanie świata biznesu.

 

Prelegentami specjalnymi IV Spotkania Konsulów byli (kolejność alfabetyczna):

  • Tadeusz Donocik (Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach)
  • Kazimierz Karolczak (Przewodniczący Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej)
  • Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice
  • Prof. dr. hab. inż. Marcin Kaczmarek (Politechnika Śląska Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Przemysłem

 

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele konsulatów z południowej Polski, przedstawiciele rządu, instytucji samorządowych, a także środowiska biznesowego, w tym przedstawiciele Delegatur RIG w Katowicach i przedsiębiorcy.

Reprezentacja Konsulów Generalnych i Honorowych prowadzących działalność na południu Polski:


Austria
Konsul Honorowy - Mirosław Bienioszek


Królestwo Szwecji
Konsul Honorowy - Arkadiusz Hołda


Republika Chile
Konsul Honorowy - Andrzej Zdebski


Republika Chorwacji
Konsul Honorowy - Paweł Włodarczyk oraz Andrzej Żylak


Republika Czeska 
Konsul Honorowy - Jarosław Krykwiński


Republika Federalna Niemiec
Wicekonsul Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu ds. Gospodarczych - Christiane Botschen
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu - Hanna Sanecka
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Gliwicach - Zbigniew Jezierski


Republika Kirgistanu
Konsul Honorowy - Janusz Krzywoszyński


Republika Litewska 
Konsul Honorowy - Jerzy Wcisło


Republika Łotewska
Konsul Honorowy - Tadeusz Biedzki


Republika Mołdawii 
Konsul Honorowy Jacek Stefaniak


➠ Republika Serbii
Konsul Honorowy Ranko Tomović


Republika Słowacji
Konsul Generalny - Ivan Škorupa
Konsul Honorowy Marian Czerny


Stany Zjednoczone Ameryki 
Konsul Generalny - Walter Braunohler
Konsul ds. Polityczno-Ekonomicznych - Thomasa Zia
Specjalista ds. polityczno-ekonomicznych - Marek Guzik


Ukraina 
Konsul Generalny - Oleh Mandiuk
Konsul Honorowy - Irena Pordzik
Goście specjalni spotkania


Urząd Miasta Katowice


Wiceprezydent Miasta Katowice - Mariusz Skiba


Krajowa Izba Gospodarcza - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą - Jerzy Drożdż


Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Kazimierz Karolczak
Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Jacek Woźnikowski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Jakub Stęchły


Politechnika Śląska 
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Przemysłem 
Prof. dr. hab. inż. Marcin Kaczmarek


Delegatura RIG w Chorzowie
Prezes Delegatury RIG w Chorzowie - Paweł Pawelec


Delegatura RIG w Czechowicach-Dziedzicach
Prezes Delegatury RIG w Czechowicach-Dziedzicach - Wiesław Pochopień


Delegatura RIG w Bytomiu 
Prezes Delegatury RIG w Gliwicach - Leszek Dziub


Delegatura RIG w Pawłowicach
Prezes Delegatury RIG w Pawłowicach Eugeniusz Piechoczek
JAS-FBG S.A.


Prezes JAS – FBG S.A. - Jarosław Domin

Kimosz Sp. z o.o.


Prezes Kimosz Sp. z o.o. - Mirosław Klimosz


Delegatura RIG w Świętochłowicach
Prezes Delegatury RIG w Pawłowicach Franciszek Buszka


PUG - Greenway Sp. z .o. o.
Prezes PUG - Greenway Sp. z .o. Henryk Brol


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Katowice
Koordynator - Petros Tovmasyan

 

Źródło: http://rig.katowice.pl/aktualnosci/1786-iv-spotkanie-konsulow-generalnych-i-honorowych