Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Konferencja: Przygotowanie do podjęcia pracy w Austrii z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa

Konferencja: Przygotowanie do podjęcia pracy w Austrii z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa

Konferencja w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi pt. "Przygotowanie do podjęcia pracy w Austrii z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa" w dniu  21 czerwca 2017 r. w Katowicach.

Śląski Urząd Wojewódzki wraz z Ambasadą Republiki Austrii mieli zaszczyt zaprasić dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i doradców zawodowych na konferencję w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Celem szkolenia było przekazanie przedstawicielom szkół, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego informacji, które będą miały wpływ na zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa osób, które wybierają się  za granicę w poszukiwaniu pracy – min. absolwentów szkół i uczniów, decydujących się na pracę sezonową za granicą.

Konferencja miała miejsce  21 czerwca 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25, a jej uczestnikami byli m.in. Pan Mariusz Trepka, II Wicewoja Śląski, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi; Pan Christian Autengruber, Radca-Minister Ambasady Republiki Austrii w Warszawie; Pan Mirosław Bienioszek, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach; Pan Anton Pöllabauer, Oficer Łącznikowy Policji MSW Austrii; Pani Agnieszka Markowska, DYrektor Instytutu Austriackiego w Krakowie; Pan Filip Ostrowski, autor platformy do nauki języka niemieckiego Deutsch.info.

Fotorelacja: