Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Regional & Economy Diplomacy Summit

Regional & Economy Diplomacy Summit

30 sierpnia 2018 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Przygotowawcza Szczytu na rzecz Dyplomacji Regionalnej i Ekonomicznej. Organizatorem Konferencji było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu Marcin Ociepa. Celem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest stworzenie platformy do debaty i wymiany doświadczeń dla liderów opinii, którzy działają na co dzień na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, wymiany handlowej, współpracy naukowej oraz dialogu międzynarodowego w ramach izb gospodarczych, władz lokalnych i regionalnych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Na zaproszenie Pana Ministra Marcina Ociepy w konferencji wziął udział Pan Konsul Mirosław Bienioszek.