Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Śląskie z potencjałem 11.04.2019

Śląskie z potencjałem 11.04.2019

Celem wydarzenia, zorganizowanego w sali Sejmiku Województwa Śląskiego, było przedstawienie przez zaproszonych reprezentantów środowisk gospodarczych własnych doświadczeń oraz wskazówek dla samorządu województwa przy przygotowywaniu planów rozwoju województwa śląskiego, szczególnie w zakresie wydatkowania środków UE w perspektywie 2021-2027, a także funkcjonowania inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego i Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Organizatorami debaty był Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Źródło: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-z-potencjalem