Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Szczyt NATO w Warszawie

Szczyt NATO w Warszawie

Minister Obrony Doskozil w imieniu Prezydenta Federalnego Austrii brał udział w Szczycie NATO w Warszawie (8./9.7.2016). Austria jako partner NATO m. in. w ramach udziału w akcjach NATO jako pełnomocnik Narodów Zjednoczonych współpracuje z NATO w Kosowie oraz Afganistanie.