Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Aktualności

Śląskie z potencjałem 11.04.2019

Śląskie z potencjałem 11.04.2019

Celem wydarzenia, zorganizowanego w sali Sejmiku Województwa Śląskiego, było przedstawienie przez zaproszonych reprezentantów środowisk gospodarczych własnych doświadczeń oraz wskazówek dla samorządu województwa przy przygotowywaniu planów rozwoju województwa śląskiego, szczególnie w zakresie wydatkowania środków UE w perspektywie 2021-2027, a także funkcjonowania inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego i Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Śląskiego…


"Victor Ullmann in memoriam" w PSM w Cieszynie

2 i 3 kwietnia 2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Cieszynie odbył się cykl mistrzowskich koncertów muzyki kameralnej „Viktor Ullmann im Memoriam”, których współorganizatorami byli: Austriackie Forum Kultury reprezentowanym przez Pana Dyrektora Ruperta Weinmanna, Instytut Polski w Wiedniu, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn oraz Państwowa Szkoła…


Austria jako lokalizacja biznesowa –Szanse i możliwości dla firm polskich

Austria jako lokalizacja biznesowa –Szanse i możliwości dla firm polskich

3 kwietnia 2019 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15, 40-084 Katowice) odbyło się spotkanie z ekspertami Austriackiej Agencji Rządowej ABA Invest in Austria oraz Kancelarii Prawnej LegalPartners z Austrii. Celem organizowanego spotkania było umożliwienie nawiązania kontaktu z ekspertami ds.rynku austriackiego. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały…


V spotkanie Konsulów Generalnych oraz Konsulów Honorowych

V spotkanie Konsulów Generalnych oraz Konsulów Honorowych

19 marca o godzinie 16:00 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbyło się V spotkanie Konsulów Generalnych oraz Konsulów Honorowych prowadzących działalność na południu Polski. Tegoroczne spotkanie Konsulów miało za cel nie tylko efektywne pogłębienie współpracy między Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach a Placówkami Konsularnymi, ale również podjęcie kluczowych rozmów…


„Viktor Ullmann in Memoriam”

„Viktor Ullmann in Memoriam”

2 i 3 kwietnia 2019r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. Paderewskiego w Cieszynie odbędzie się cykl mistrzowskich koncertów muzyki kameralnej „Viktor Ullmann im Memoriam”, których współorganizatorami są: Konsul honorowy Republiki Austriackiej, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Instytut Polski w Wiedniu, Powiat Cieszyn, Miasto Cieszyn oraz…