Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Nagroda Intercultural Achievement Award (IAA)

Nagroda Intercultural Achievement Award (IAA)

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Międzynarodowych organizuje od 2014 roku konkurs o Nagrodę Międzykulturową. Intercultural Achievement Award (IAA) jest kluczowym projektem dialogu międzykulturowego. Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne w swym oddziaływaniu projekty realizowane w Austrii i na świecie. 

Jakie kryteria muszą zostać spełnione? 

Zgłaszać można duże i małe projekty, realizowane zarówno przez organizacje non-profit (m. in. organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, społeczne instytucje oświatowe, instytucje religijne) i organizacje komercyjne, a także osoby prywatne. Wyłączone są natomiast instytucje rządowe, naukowo-badawcze i międzynarodowe.

Kategoria, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa:

  • Kategoria Zrównoważony rozwój: „Najlepszy aktualny projekt”
  • Kategoria Aktualne wydarzenie: „Najlepszy projekt poświęcony konkretnemu aktualnemu wydarzeniu”
  • Kategoria Innowacje: „Innowacyjny projekt międzykulturowy”
  • Kategoria Media: „Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie interkulturowe”
  • Nagroda specjalna „Integracja w Austrii“ (przeznaczone wyłącznie dla projektów prowadzonych w Austrii)


Termin składania aplikacji: 12. kwietnia 2017 drogą mailową na adres:  dialog@bmeia.gv.at.

 

Informacje dodatkowe: