Wybierz język:   
  • Wersja polska
  • Deutch version

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

Poświadczenie życia

Do otrzymania wypłaty emerytury przez uprawnione osoby mieszkające zagranicą konieczne jest uzyskanie tzw. poświadczenia życia. Jest to poświadczenie, że dana osoba faktycznie stawiła się w przedstawicielstwie dyplomatycznym (ambasadzie, konsulacie, konsulacie honorowym) w momencie sporządzenia poświadczenia.

Co do zasady, osoby uprawnione do pobierania emerytury powinny stawić się osobiście w wybranym przedstawicielstwie w celu poświadczenia tego, że nadal żyją i udokumentować swoją tożsamość. Jeżeli osobiste stawiennictwo nie jest możliwe np. ze względu na wiek lub chorobę, istnieje możliwość uzyskania przedmiotowego poświadczenia w miejscu zamieszkania uprawnionej osoby, o ile nie jest to związane ze zbyt dużym nakładem ze strony przedstawicielstwa.

Austriacki Zakład Ubezpieczeń - Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wymaga corocznego poświadczania życia. PVA wysyła w tym celu raz w roku (w styczniu) odpowiedni formularz. Formularz należy podpisać i przedłożyć do poświadczenia w najbliższym przedstawicielstwie, a następnie odesłać do PVA. Jeżeli kompletnie wypełniony formularz nie zostanie odesłany do PVA w ciągu 6 tygodni, ustanie wypłacanie świadczeń emerytalnych.

Jeżeli do końca lutego nie otrzymacie Państwo formularza, istnieje możliwość jego samodzielnego wydrukowania, uzyskania poświadczenia w najbliższym przedstawicielstwie i odesłania do PVA. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca zamieszkania lub innych okoliczności dotyczących osoby uprawnionej należy zgłaszać w ciągu 2 tygodni od momentu zaistnienia zmiany.